Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens 
Als voetbalvereniging is het voor ons noodzakelijk persoonsgegevens van onze leden te verwerken. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de gegevens die door de leden wordt verstrekt bij aanmelding. Het betreffen de volgende gegevens:
  • NAW-gegevens
  • Geboortenaam en -plaats
  • Geslacht
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Bankrekeningnummer (IBAN)
  • Pasfoto (noodzakelijk aanmelding KNVB)
  • IP-adres (bij websitebezoek)
Wat doen wij met uw gegevens
De gegevens die wij verwerken worden opgenomen in Sportlink, de database van de KNVB, zodat georganiseerde wedstrijdsport mogelijk is. Wij gebruiken de gegevens voor de contributie-inning en voor praktisch gebruik door onze vrijwilligers zodat zij leden en/of ouders van leden kunnen benaderen.  
Bij overschrijving naar een andere vereniging delen wij (via Sportlink) de persoonsgegevens met de 'nieuwe' vereniging. Dit gebeurt op uw eigen verzoek.

Wat doen wij niet met uw gegevens
De gegevens die wij verwerken worden nooit voor commerciële doeleinden gebruikt. Wij verkopen geen persoonsgegevens of delen deze met derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn
De gegevens bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartermijn voor administratieve gegevens is zeven jaar na uitschrijving

Rechten
De personen van wie wij gegevens verzamelen hebben het recht om in te zien welke gegevens wij van ze bewaren. Bovendien hebben zij recht om vergeten te worden. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u een mail sturen aan info@scrouveen.nl.

Website en foto's
Op onze website plaatsen wij regelmatig berichten en wedstrijdverslagen ondersteund met foto's. De website blijft zo levendig en geeft leden en andere geïnteresseerden een mooi inzicht in het reilen en zeilen van onze teams en vereniging. Wij gaan ervan uit dat alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden geen bezwaar hebben van het plaatsen van de foto's op onze site. De foto's die op onze website worden gepubliceerd, worden getoetst door de site-redactie. Wanneer u wilt dat een foto van u of uw kind wordt verwijderd verzoeken wij u dit kenbaar te maken door een mail naar info@scrouveen.nl. Wij zullen de foto dan z.s.m. verwijderen. De foto's worden niet verzameld in een database of verwerkt als persoonsgegevens.

 Beveiliging
Onze systemen worden beheerd door vrijwilligers die in hun professionele leven gespecialiseerd zijn in ICT. Zij doen er alles aan om de de systemen te beveiligen en beschermen tegen datalekken. Wanneer zich toch een data-lek heeft voorgedaan, zullen wij de betrokken personen informeren. Indien u hier vragen of opmerkingen over hebt kunt u een mail sturen aan info@scrouveen.nl.   

Privacywetgeving

Beste leden en geÔnteresseerden, Zoals velen van jullie ondertussen ongetwijfeld in het nieuws hebben vernomen, is de nieuwe privacy-wetgeving in werking getreden. Ook als voetbalvereniging moeten wij voldoen aan de nieuwe wetgeving.
De nieuwe wet vereist een flinke inspanning om uw privacy te waarborgen. Veel organisaties worstelen met het vinden van een compromis tussen wetgeving en praktische werking. Dat klinkt wat raar, maar volledig voldoen aan deze wetgeving is vrijwel onmogelijk. Zeker voor een organisatie die draait op vrijwilligers. Toch is de intentie van de wet niet verkeerd; het waarborgen van uw persoonsgegevens is een grondrecht die in de digitale wereld steeds verder onder druk is komen te staan. Als vereniging spannen wij ons dan ook in voor de privacy van onze leden.

De opzet van de nieuwe wetgeving is dat de verzameling van persoonsgegevens minimaal moet zijn voor één specifiek doel. De persoonsgegevens mogen niet worden gedeeld met derden zonder noodzaak / toestemming en personen hebben recht om te weten welke persoonsgegevens een organisatie van ze heeft verwerkt. Voor ons als vereniging verandert er niet veel aan de gegevensverwerking. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn al minimaal en noodzakelijk en worden gedeeld met de KNVB via het programma Sportlink. Ze worden gebruikt voor het kunnen uitoefenen van wedstrijdsport via de KNVB, het innen van contributies en voor praktisch gebruik door leiders en trainers. Uiteraard delen wij de gegevens niet met commerciële partijen.  

Een heet hangijzer is het maken van foto's. Ook wij maken en publiceren foto's op onze website. Heel strikt genomen hebben wij bij iedere foto toestemming nodig van de persoon die op de foto staat. Bij kinderen jonger dan 16 hebben wij toestemming van de ouder/verzorger nodig. U zult begrijpen dat dit niet werkbaar is. Het niet plaatsen van foto's op onze website vinden wij geen optie; het is overduidelijk een verrijking van de website en geeft een mooie indruk van onze levendige vereniging. U kunt er op vertrouwen dat de foto's die worden geplaatst door onze redactie zijn getoetst. Wanneer u toch een foto van u zelf of uw kind van de website wilt hebben, verzoeken wij u een mail te sturen naar info@scrouveen.nl.

Inmiddels is er op de website een privacyverklaring opgenomen. Hierin staat welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij hier mee doen. Ook wordt er gewerkt aan een aanpassing op het aanmeldingsformulier waarin ook aandacht wordt besteed aan de verwerking van persoonsgegevens.  

Namens het bestuur,

Rutger Knoll
Lees meer