Kantinecommissie

Wat doet deze commissie? 
Deze commissie is belast met kantinezaken in de breedste zin van het woord. De kantinecommissie is onderverdeeld in drie onderdelen: personeel, inkoop en algemene zaken. Deze commissie verzorgt daarmee voldoende barbezetting tijdens openingsuren, is verantwoordelijk voor inkoop en beheer van de kantinevoorraden en voor hygiëne, aankleding in de kantine. 

Wie zitten in deze commissie? 
Aanspreekpunt:     Jaap Mulder  06 53 53 14 36
                                 Patrick Roo    06 30 42 73 63  
Algemene zaken:  Jennie Hoeve  06 42 40 46 64
Inkoop:                   Mark Hoeve    06 50 25 88 11

Bestuurlijk verantwoordelijk?
Bestuurslid Martin Vos 06 50 89 62 48 (secretaris@scrouveen.nl)Wanneer vergadert deze commissie?
Deze commissie vergadert vier keer per jaar.                 Vanmiddag (03-03) darten en kaarten

Vanmiddag is de kantine open vanaf 14.00 uur voor darten en kaarten.

Inloop tussen 14.00 - 14.30 uur.

Bij voldoende animo beginnen we om 14.30 uur met bovenstaande activiteiten.

Lees meer
 

Update Opening kantine winterstop

In de komende weken is de kantine van Sc Rouveen wisselend geopend. Hierbij een overzicht van deze openingstijden in de komende weken. Het kantinepersoneel wenst u allen alvast goede feestdagen en een sportief 2018!

Maandag 1 januari t/m woensdag 3 januari 2018: kantine gesloten.

Donderdag 4 januari 2018: kantine gesloten !!

Zaterdag 6 januari 2018: open vanaf ca. 17.00 uur (Nieuwjaarsreceptie).

Vanaf maandag 8 januari 2018 is de kantine onder voorbehoud weer op de reguliere tijden geopend.      
 

Lees meer