Kantinecommissie

Wat doet deze commissie? 
Deze commissie is belast met kantinezaken in de breedste zin van het woord. De kantinecommissie is onderverdeeld in drie onderdelen: personeel, inkoop en algemene zaken. Deze commissie verzorgt daarmee voldoende barbezetting tijdens openingsuren, is verantwoordelijk voor inkoop en beheer van de kantinevoorraden en voor hygiëne, aankleding in de kantine. 

Wie zitten in deze commissie? 
Aanspreekpunt:     Jaap Mulder  06 53 53 14 36
                                 Patrick Roo    06 30 42 73 63  
Algemene zaken:  Jennie Hoeve  06 42 40 46 64
Inkoop:                   Mark Hoeve    06 50 25 88 11

Bestuurlijk verantwoordelijk?
Bestuurslid Martin Vos 06 50 89 62 48 (secretaris@scrouveen.nl)



Wanneer vergadert deze commissie?
Deze commissie vergadert vier keer per jaar.                 



Henk de Haan: bedankt!!

Na vele, vele jaren heeft Henk de Haan afscheid genomen als lid van het kantinepersoneel van SC Rouveen. Henk is gestart als barman in de eerste kantine van SC Rouveen (de keet). Jarenlang was hij op donderdagavond actief. Ook in de ‘oude kantine’ was hij Henk een vertrouwd gezicht achter de bar – eerste jaren ook op donderdagavond, maar ook op maandagavond en zaterdagochtend en -middag. En inmiddels ook weer vaste kracht in de nieuwe kantine. Tijden veranderen, de werkzaamheden ook, maar de sfeer en gezelligheid blijft.

Er zijn verhuisplannen (en met alle drukte van dien) kwam zijn vrijwilligerstaak in het gedrang! Met als resultaat om te gaan stoppen als lid van het kantinepersoneel. Respect voor deze keuze, maar uiteraard erg jammer voor onze club!

En zo gebeurde het dat Henk gisteravond, tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympia 28 uit Hasselt, voor de allerlaatste keer achter de bar stond! En dat kon natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan: Henk is nog één keer in het zonnetje gezet.

Henk: namens ons allen en de regelmatige bezoeker van de kantine, heel erg bedankt voor de vele jaren inzet achter de bar bij SC Rouveen!!
Lees meer
 

Rooster Elftal van de week

Ook dit jaar zal weer gewerkt worden met een 'Elftal van de week'.
Rooster elftal van de week

Het rooster voor het eerste deel van het seizoen 2017-2018 is  alsvolgt:
16-09-2017 1e elftal
23-09-2017 5e elftal
30-09-2017 2e elftal
07-10-2017 3e elftal
14-10-2017 4e elftal
21-10-2017 1e elftal
28-10-2017 Vr1 elftal
04-11-2017 6e elftal
11-11-2017 5e elftal
18-11-2017 2e elftal
25-11-2017 4e elftal
02-12-2017 3e elftal
09-12-2017 Vr1 elftal
16-12-2017 6e elftal

Bij het invullen van het rooster is zoveel mogelijk rekening gehouden met thuiswedstrijden. In een aantal gevallen voor 3e, 4e, 6e en Vr1 - elftal moest hierop een uitzondering worden gemaakt. Dit in verband met indeling van competitie/wedstrijddagen.

Nadere informatie
Een elftal van de week heeft twee taken:

Leveren van scheidsrechters
Voor de wedstrijden op zaterdag zijn voldoende scheidsrechters nodig. Een elftal van de week levert 3 jeugdscheidsrechters aan. De leider/aanvoerder is dan verplicht om vanuit zijn elftal iemand als scheidsrechters hiervoor aan te wijzen en door te geven. Van deze aangewezen speler wordt verwacht dat hij/zij op zaterdagmorgen op tijd zich meldt in de bestuurskamer om deze taak uit te voeren

Ondersteunen van het barpersoneel
De elftalleiders/aanvoerders worden erop gewezen het rooster in de gaten te houden zodat het barpersoneel ook op het dienstdoende elftal kan rekenen vanaf 16.15 uur!  Daarbij gelden de volgende afspraken: 
- Elk elftal dient twee spelers te leveren voor de kantinedienst. Houdt rekening met een 3e persoon om bij te springen!
- Leider stemt op vrije/inhaalzaterdagen af met dienstdoende kantinemedewerkers of hulp vanuit elftal noodzakelijk is.
- De elftallen die laat voetballen moeten de wisselspelers (2ehelft) kantinedienst laten doen.
- Bij thuiswedstrijden van het 1e elftal “bijspringen” tijdens de rust.
- Kantinedienst is bedoeld tot en met het opruimen/schoonmaken aan het eind!
Lees meer