Hoofdbestuur · Uitnodiging algemene ledenvergadering en agenda
11 oktober 2018 16:54 - Door: Martin Vos - Bekeken: 232
Het bestuur nodigt leden uit tot het bijwonen van de buitengewoon algemene ledenvergadering op maandagavond 15 oktober 2018.

Datum : Maandagavond 15 oktober 2018
Tijdstip : 20.00 uur
Plaats : Accommodatie SC Rouveen

AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen en actielijst Buitengewone Ledenvergadering van 11 juni 2018
4. Financieel Jaarverslag, inclusief:
    - Resultatenrekening 2017/2018
    - Verslag Kascommissie
5. Jaarverslag 2017/2018 en jaarplan 2018-2019 
6.  Voortgang (Voetbal)Plan 2021 SC Rouveen / Vrijwilligers

 PAUZE

8. Bestuursverkiezing:
    - Aftredend en herkiesbaar Martin Vos
    - Aftredend en niet herkiesbaar: Theo Bolks (voetbalzaken)
9. Aandacht voor leden die 25 en 40 jaar lid zijn van SC Rouveen
10. Afscheid bestuur Groene Hand
11. Rondvraag
12. Sluiting

Notulen van de vorige ledenvergadering (11-6-2018) liggen ter inzage in de bestuurskamer tijdens de avond zelf.Foto's bij dit berichtReacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.Reactie plaatsen

Je moet eerst inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.