FinanciŽle commissie

Wat doet deze commissie?
Deze commissie is belast met het voeren van financiële administratie, het incasseren van de
contributie. Daarnaast houdt deze commissie zich bezig met het opstellen van de jaarrekeningen en begrotingen. Tot slot geeft zij financieel sturing en adviseert deze commissie het bestuur / de vereniging. 

Wie zitten in deze commissie?
Voorzitter/penningmeester: Rutger Knoll 
Boekhouding: Johan Compagner 
Contributies/salarissen: Roel Kuiers 

Hoe kan ik deze commissie bereiken?
Penningmeester: Rutger Knoll (06 27 46 15 48)
Emailadres: financieel@scrouveen.nl 

Wanneer vergadert deze commissie?
Een keer per twee maanden op de tweede maandag van de maand.


      

Contributie 2016-2017

Met ingang van het komende seizoen worden alle contributies verhoogd met § 10 per seizoen. Dit voorstel is op 2 juni bekrachtigd door de ledenvergadering.

Nu verhuizing naar de nieuwe accommodatie bijna een feit is, is ook het huishoudboekje opnieuw tegen het licht gehouden. Dat de huisvestingslasten in de nieuwe accommodatie omhoog gaan is geen verrassing. Vanzelfsprekend moet aan de inkomstenkant van het huishoudboekje een gelijke stijging zichtbaar worden. Onze inkomstenkant bestaat hoofdzakelijk uit drie componenten; kantineomzet, sponsoring en contributies. Afgelopen februari zijn de kantineprijzen al geactualiseerd (lees: verhoogd). De sponsoring werkt op dit moment hard aan een tweede ring reclameborden zodat ook hier groei gerealiseerd kan worden. Als laatste is de contributie aan beurt. Dankzij eerstgenoemde maatregelen kan verhoging hiervan beperkt blijven tot € 10 per seizoen. 

 

Wij zijn blij dat de verhoging beperkt blijft. Het streven is altijd geweest om de contributies zo laag mogelijk te houden. Daar verandert niets aan, ook na deze verhoging blijven wij een voetbalvereniging met één van de laagste contributies in de wijde regio.

 

Tot slot, niet ieder huishoudboekje ziet er hetzelfde uit. Ondanks dat wij in een rijk land leven zijn ook in Nederland mensen die van een minimum rond moeten komen. Je kind(eren) lid maken van een sportvereniging is dan misschien geen vanzelfsprekendheid. Om ieder kind toch te kunnen laten sporten is er het Jeugdsportfonds. Zij kunnen financiële ondersteuning bieden zodat geen kind aan de kant hoeft te staan. Voor meer informatie kijk op: http://overijssel.jeugdsportfonds.nl/.

 

Namens het bestuur en met sportieve groet,

 

Rutger Knoll

Lees meer
 

Ledenvergadering Club van Honderd

Beste Club van Honderd leden, Het bestuur van de Club van Honderd en het hoofdbestuur nodigen jullie van harte uit voor de ledenvergadering van de Club van Honderd. Deze willen wij houden op woensdag 16 september om 20.00 in de kantine.

In deze vergadering zal het toekomstperspectief van de Club van Honderd centraal staan. Vooruitlopend op de vergadering ontvangen jullie deze week een brief waarin het toekomstperspectief vanuit ons oogpunt alvast wordt toegelicht.

Wij hopen op jullie aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,


Henk Courtz (Club van Honderd)

Rutger Knoll (Hoofdbestuur)

Lees meer