Elftal van de week

Een elftal van de week heeft twee taken:

Leveren van scheidsrechters
Voor de wedstrijden op zaterdag zijn voldoende scheidsrechters nodig. Een elftal van de week levert 3 jeugdscheidsrechters aan. De leider/aanvoerder is dan verplicht om vanuit zijn elftal iemand als scheidsrechters hiervoor aan te wijzen en door te geven. Van deze aangewezen speler wordt verwacht dat hij/zij op zaterdagmorgen op tijd zich meldt in de bestuurskamer om deze taak uit te voeren

Ondersteunen van het barpersoneel
De elftalleiders/aanvoerders worden erop gewezen het rooster in de gaten te houden zodat het barpersoneel ook op het dienstdoende elftal kan rekenen vanaf 16.15 uur!  Daarbij gelden de volgende afspraken: 
- Elk elftal dient twee spelers te leveren voor de kantinedienst. Houdt rekening met een 3e persoon om bij te springen!
- Leider stemt op vrije/inhaalzaterdagen af met dienstdoende kantinemedewerkers of hulp vanuit elftal noodzakelijk is.
- De elftallen die laat voetballen moeten de wisselspelers (2ehelft) kantinedienst laten doen.
- Bij thuiswedstrijden van het 1e elftal “bijspringen” tijdens de rust.
- Kantinedienst is bedoeld tot en met het opruimen/schoonmaken aan het eind!


Rooster elftal van de week
Het rooster voor het eerste deel van het seizoen 2017-2018 is  alsvolgt:

27-01-2018 6e elftal
03-02-2018 Da1 elftal
10-02-2018 5e elftal
17-02-2018 3e elftal
24-02-2018 4e elftal
03-03-2018 1e elftal
10-03-2018 2e elftal
17-03-2018 6e elftal
24-03-2018 3e elftal
31-03-2018 1e elftal
07-04-2018 2e elftal
21-04-2018 5e elftal
09-12-2018 Vr1 elftal
12-05-2018 4e elftal

Bij het invullen van het rooster is zoveel mogelijk rekening gehouden met thuiswedstrijden. In een aantal gevallen voor 3e, 4e, 6e en Vr1 - elftal moest hierop een uitzondering worden gemaakt. Dit in verband met indeling van competitie/wedstrijddagen.

Nieuw rooster elftal vd week beschikbaar

Iedere week wordt een eltfal ingezet om het kantinepersoneel te ondersteunen. Wekelijks staat het elftal voor de eerst volgende zaterdag in de linker kolom op de website gemeld. Komende zaterdag 25 oktober is ons eerste elftal aan de beurt.
Als je op 'bardienst' klikt, zie je een nieuw schema voor de periode tot 6 december 2014.

Met sportieve groet,


Kantinecommissie
Lees meer