Documenten

In de afgelopen jaren heeft de Algemene Ledenvergadering of het bestuur van Sc Rouveen meerdere (beleids)documenten, regels of protocollen vastgesteld. Daarnaast heeft ook de KNVB een aantal reglementen vastgesteld. Het is belangrijk dat deze documenten voor iedereen makkelijk terug te vinden zijn.